Hizmetler

Hizmetler

Ukraine

Ukray­na­lı­lar için yardım

Bura­da mül­te­ci­ler için otur­ma izni

Zu den Bera­tungss­tel­le­n­’i bura­ya bağlayın

Diğer bağ­lan­tı­lar:
Karls­ru­he­’­de­ki Ukray­na­lı­lar — DUV eV

Mül­te­ci yar­dı­mı Karls­ru­he eV

Ada­let ve Göç Bakan­lı­ğı BW

Mül­te­ci Kon­se­yi BW

Şehir koor­di­nat­la­rı nüfus­tan yar­dım tek­lif­le­ri ukrainehilfe@karlsruhe.de

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.