Ponude

Ponude

Ukraine

Pomoć za Ukrajince

Bora­viš­na dozvo­la za izbje­gli­ce ovdje

Link na savje­to­dav­ne cen­tre ovdje

Dalj­nji linkovi:
Ukra­jin­ci u Kar­l­sru­heu — DUV eV

Pomoć izbje­gli­ca­ma Kar­l­sru­he eV

Minis­tar­stvo pra­vo­su­đa i migra­ci­ja BW

Vije­će za izbje­gli­ce BW

Grad koor­di­ni­ra ponu­de pomo­ći sta­nov­niš­tva ukrainehilfe@karlsruhe.de

Tele­fon za pomoć za Ukra­jin­ce gra­da Kar­l­sru­hea Tele­fon: 0721 133 333

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.