Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Göç­men kadın­lar için çev­ri­mi­çi atölyeler

Wednesday, 10 November 2021
İnternet üzerinden
Wednesday, 24 November 2021
İnternet üzerinden

Göç­men kadın­la­rı aşa­ğı­da­ki üç çev­ri­mi­çi atöl­ye çalış­ma­sı­na içten­lik­le davet ediyoruz:

İlg­il­en­en kadın­lar, talep üze­ri­ne yakın­laş­tır­ma top­lan­tı­sı­nın bağ­lan­tı­sı­nı şu adres­ten ala­bi­lir: kontakt@forum-internationaler- kadınlar.org

Works­hop­lar ücretsizdir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Dr. Luci­ma­ra Brait-Poplawski
Forum Inter­na­ti­ona­ler Fra­u­en Baden-Würt­tem­berg e.V.
Post­fach 4105 , 70718 Fell­bach

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.