Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

LiNK-Works­hop: Tasa­rım Odak­lı Düşün­me & DEI

Monday, 19 February 2024
15:00 - 18:00

LiNK-Works­hop: Tasa­rım Odak­lı Düşün­me & DEI

Yara­tı­cı­lı­ğın kap­sa­yı­cı­lık­la buluş­tu­ğu ilham veri­ci bir atöl­ye çalış­ma­sı­na katılın! 🤝💡
Dene­yim­li eğit­men Anne-Céci­le Gra­ber tara­fın­dan yürü­tü­len ve fikir­le­ri­mi­zi daha kap­sa­yı­cı ve yeni­lik­çi hale getir­me­yi amaç­la­yan bu atöl­ye çalış­ma­sın­da tasa­rım odak­lı düşün­me ile çeşit­li­lik, eşit­lik ve kap­sa­yı­cı­lı­ğın güç­lü siner­ji­si­ni keşfedin. 🌐
🤔💬 İst­er tasa­rım odak­lı düşün­me konu­sun­da daha önce dene­yi­mi­niz olsun, ister yara­tı­cı­lık ve kap­sa­yı­cı­lı­ğın kesi­şi­mi­ni merak edi­yor olun, bu atöl­ye tam size göre ve bakış açı­la­rı­nı­zı orta­ya koya­bi­le­ce­ği­niz bir alan sunuyor.
📅 Tari­hi kay­de­din ve tasa­rım odak­lı düşün­me­nin çeşit­li­lik, eşit­lik ve kap­sa­yı­cı­lık­la buluş­tu­ğu bu gün­de ora­da olma fır­sa­tı­nı yakalayın!

Ücret­siz kayıt

Hedef kitlesi: (Bir projeye sahip olan ve bunu gerçekleştirmek isteyen herkes; Tasarım Odaklı Düşünme, Vielfalt ve Inklusion ile ilgilenen herkes)
Bu davet ücretsizdir
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Karls­ru­he

Organizatör