Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Dün­ya Kadın­lar Günü 2024 için kadın­lar matinesi

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Dün­ya Kadın­lar Günü 2024 için kadın­lar matinesi

“Par­ça­la­rı­nın top­la­mın­dan daha faz­la­sı” bu yıl­ki kadın­lar mati­ne­si­nin sloganı.

Eşit hak­lar 75 yıl­dır Alman ana­ya­sa­sın­da yer almak­ta­dır. Dün­ya­nın dört bir yanın­da ve Karls­ru­he­’­de kadın­lar hak­la­rı için daha da uzun süre­dir kam­pan­ya yürü­tü­yor. Bir­lik­te çok daha faz­la­sı­nı başa­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi defa­lar­ca gös­ter­dik! Bu güç, Karls­ru­he­’­de­ki çeşit­li kadın giri­şim­le­ri 10 Mar­t­’­ta sah­ne­de ve bil­gi paza­rın­da ken­di­le­ri­ni, çalış­ma­la­rı­nı ve hedef­le­ri­ni sunar­ken de hissedilecek.

Kadın­lar Mati­ne­si 2024’ün renk­li prog­ra­mı, Karls­ru­he “Cat Calls “tan gelen dür­tü­le­rin yanı sıra fikir alış­ve­ri­şi, ağ oluş­tur­ma ve kül­tü­rel eğlen­ce için bol­ca zaman sunuyor.
Afri­ka defi­le­si­ni ve Karls­ru­he lez­bi­yen koro­su “Die WEIB­ra­ti­ons “ın müzi­kal gös­te­ri­si­ni dört göz­le bekleyin.

Siz­le­ri gör­me­yi, siz­ler­le tanış­ma­yı ve kah­val­tı masa­sın­da siz­ler­le konuş­ma­yı dört göz­le bekliyoruz.

👉 Giriş 10.30

🔖 bilet­ler Toll­ha­us­’­tan temin edilebilir.
Önce­den rezer­vas­yon: : 13,00 / indi­rim­li 8,00 / dahil. Kahvaltı
Büyük salon — otur­ma­lı, ser­best kol­tuk seçimi

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör