Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için Alman­ca yaz dil kursları

Monday, 18 July 2022
Pazartesi'den Cuma'ya 8:30 - 12:45 ya da 13:00 - 17:15 arası.

A2 veya üze­ri sevi­ye­de dil bil­gi­si iyi olan genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için

Kurs saat­le­ri:
18 Tem­muz — 26 Ağus­tos 2022

Genç­ler ve genç yetiş­kin­ler için ücret­siz yoğun Alman­ca kurs­la­rı 18 Tem­muz 2022’de baş­la­ya­cak. Yaz oku­lu tati­lin­de altı haf­ta için­de dil sevi­ye­si­ne bağ­lı ola­rak B1 veya daha yük­sek bir sevi­ye­ye ula­şı­la­bi­lir. Kurs sonun­da ser­ti­fi­ka­lı sınav­la­ra girilebilir.

Sevi­ye sına­vı yapı­la­cak­tır. Daha son­ra katı­lım­cı­lar kurs­la­ra ayrı­la­cak­tır. Sevi­ye tes­ti için lüt­fen ran­de­vu alı­nız. Test tarih­le­ri (sade­ce kayıt ile) ve daha faz­la bil­gi bil­gi bro­şü­rün­de bulunabilir.

El ila­nı yük­sek sesle

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Tea Sha­ma­ta­va / Erre­ich­bar­ke­it ab 13 Uhr
Inter­na­ti­ona­ler Bund Bil­dungs­zent­rum Karlsruhe
Schef­felst­ra­ße / 13, 2. OG, Zim­mer 1206, 76135 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.