Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog jezi­ka za tinej­dže­re i mlade

Monday, 18 July 2022
Od ponedjeljka do petka od 8:30 do 12:45 ili od 13 do 17:15

Bes­plat­ni inten­ziv­ni teča­je­vi nje­mač­kog za tinej­dže­re i mla­de odras­le oso­be počet će 18. srp­nja 2022. U roku od šest tje­da­na tije­kom ljet­nih škol­skih praz­ni­ka, ovis­no o razi­ni jezi­ka, može se pos­ti­ći razi­na B1 ili viša. Ovje­re­ni ispi­ti mogu se pola­ga­ti na kra­ju tečaja.

Pro­vest će se razi­na. Zatim će sudi­oni­ci biti podi­je­lje­ni u teča­je­ve. Moli­mo dogo­vo­ri­te ter­min za ispit razi­ne. Datu­mi za tes­ti­ra­nje (samo uz pri­ja­vu) i više infor­ma­ci­ja može­te pro­na­ći na infor­ma­tiv­nom letku.

Pre­uz­mi­te Letak

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Tea Sha­ma­ta­va / Erre­ic­h­bar­ke­it ab 13 Uhr
Inter­na­ti­ona­ler Bund Bil­dun­g­szen­trum Karlsruhe
Schef­fel­s­traße / 13, 2. OG, Zim­mer 1206, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.