Hizmetler
Hizmetler

Çocuk­lar için fark­lı dil­ler­de medya

Salı 10:00 - 18:30
Çarşamba 10:00 - 18:30
Perşembe 10:00 - 18:30
Cuma 10:00 - 18:30
Cumartesi 10:00 - 14:00

Çocuk­lar ve genç­ler için

Çocuk ve genç­lik kütüp­ha­ne­sin­de 30’dan faz­la dil­de roman­lar, kur­gu­sal olma­yan ve resim­li kitap­lar, çiz­gi roman­lar ve 200’den faz­la man­ga seri­si­nin yanı sıra Toni­es, film­ler ve ses­li kitap­lar, masa ve kon­sol oyun­la­rı, der­gi­ler ve deney­sel ve inşa­at kit­le­ri bulacaksınız.

🔎 Dile genel bakış için

Çocuk­lar için fark­lı dil­ler­de medya

Karls­ru­he­’­de­ki dil çeşit­li­li­ği­ni yan­sıt­mak için aşa­ğı­da­ki dil­ler­de de ses­li oku­ma ve ken­di ken­di­ne oku­ma med­ya­la­rı sunuyoruz:

Arna­vut­ça, Amhar­ca, Arap­ça, Boş­nak­ça, Bul­gar­ca, Çin­ce, İng­il­izce, Fran­sız­ca, Gür­cü­ce, Yunan­ca, İtaly­anca, Japon­ca, Kore­ce, Hır­vat­ça, Kürt­çe, Hol­lan­da­ca, Peş­tu­ca, Fars­ça, Leh­çe, Por­te­kiz­ce, Romen­ce, Rus­ça, Sırp­ça, Slo­ven­ce, İsp­any­olca, Tig­rin, Çek­çe, Türk­çe, Ukray­na­ca, Macar­ca ve Urduca.

💡Bir kütüp­ha­ne kar­tı, 18. yaş günü­ne kadar çocuk­lar ve genç­ler için ücret­siz­dir.
Tamamlanan 📝 
KAYIT FORMU
reşit olma­yan­lar için kayıt için gereklidir.

Hedef kitlesi: Çocuklar, aileler, gençler
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör