Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Çev­ri­mi­çi açı­lış konuş­ma­sı: Giri­şim­ci­ler için ruh sağlığı

Monday, 27 May 2024
17:00 - 18:00

Çev­ri­mi­çi açı­lış konuşması

Bir giri­şim­ci ola­rak mace­ra­nız sıra­sın­da zihin­sel ola­rak nasıl sağ­lık­lı kalabilirsiniz?

Ute Meiborg bir son­ra­ki açı­lış konuş­ma­mız­da bu konuy­la ilgi­li soru­la­rı yanıt­la­ya­cak. Stra­te­ji, finans, satış ve pazar­la­ma alan­la­rın­da 20 yılı aşkın ulus­la­ra­ra­sı dene­yi­me sahiptir.
Aka­de­mik ve pro­fes­yo­nel geç­mi­şi saye­sin­de ekip geliş­tir­me, deği­şim süreç­le­ri veya stres yöne­ti­mi ve esnek­lik gibi konu­lar­da uzman­lık kazanmıştır.
Bu neden­le ken­di­si­ni “Sağ­lık­lı (öz) lider­lik kül­tü­rü” konu­lu bu açı­lış konuş­ma­sın­da ağır­la­mak­tan mut­lu­luk duyuyoruz.

Bize çev­ri­mi­çi katı­lın!

Şim­di ücret­sizkay­do­lun: https://form.typeform.com/to/iu29U90T

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör