Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Buluş­ma: Giri­şim­ci­ler ve Dostlar

Thursday, 4 July 2024
17:00 - 19:00

Diğer giri­şim­ci­ler­le ve böl­ge­de şir­ket kur­mak­la ilgi­le­nen kişi­ler­le tanışın!

Verim­li bağ­lan­tı­lar­la dolu bir gece­ye hazır mısınız? 🌿✨

Neden katıl­ma­lı­sı­nız?
🍇 Verim­li ağ oluş­tur­ma: Bir­ço­ğu daha önce LiNK etkin­lik­le­ri­ne katıl­mış olan böl­ge­de­ki pro­je geliş­ti­ri­ci­ler­le tanı­şın. Temas kur­ma­yı kolay­laş­tı­ran etkin­lik­ler hazırlıyoruz!
🍏 Mut­fak deği­şi­mi: Atış­tır­ma­lık­lar ve içe­cek­ler­le ilgi­le­ni­yo­ruz. İst­ers­en­iz, her­kes­le pay­laş­mak için ken­di ülke­niz­den en sev­di­ği­niz atış­tır­ma­lık­la­rı veya spe­si­ya­li­te­le­ri getirin.
🍊 Rahat bir atmos­fer: Yaz mev­si­min­de­yiz, değil mi? Gelin, yoğun bir günün ardın­dan bir­lik­te rahat­la­ma­nın key­fi­ni çıkaralım.

👉
Şim­di ÜCRETSİZ kaydolun
ve lez­zet­ler ve bağ­lan­tı­lar­la dolu bir akşam için bize katılın:
https://www.eventbrite.de/e/summer-meetup-entrepreneurs-friends-tickets-919383108627

Hedef kitlesi: (Kurucular, girişimciler ve ilgilenen herkes)
Bu davet ücretsizdir
Juli­et­te Gainon
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Karls­ru­he

Organizatör