Hizmetler
Hizmetler

Alman sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da danışmanlık

Pazartesi 9:00 – 12:00 Uhr
Salı 9:00 – 12:00 Uhr
Çarşamba 9:00 – 12:00 Uhr
Perşembe 9:00 – 12:00 Uhr
Cuma 9:00 – 12:00 Uhr

Alman sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da danışmanlık

Karls­ru­he­’­de Fre­un­de für Frem­de e.V. adlı der­nek “sağ­lık danış­man­lı­ğı” adlı yeni bir hiz­met sunuyor.

Bura­da insan­lar sağ­lık konu­la­rın­da hız­lı ve yet­kin yar­dım alma fır­sa­tı­na sahiptir.

“Bir­çok kişi için Alman­ya­’­da­ki sağ­lık sis­te­mi yeni ve anla­şıl­ma­sı zor. Bu neden­le, der­ne­ği­mi­zin bu yeni tek­li­fi, hedef kit­le­miz olan göç­men köken­li insan­la­ra yöne­lik­tir, ancak elbet­te Karls­ru­he vatan­daş­la­rı da geri çev­ril­me­ye­cek­tir” diyor der­nek baş­ka­nı Mari­on Schuchardt.

Tıb­bi teda­vi yapıl­ma­ya­cak, ancak aşa­ğı­da­ki soru­la­ra cevap verilecektir

Bu soru­la­ra yanıt­lar veri­le­cek­tir:

  • Sağ­lık sis­te­mi hak­kın­da sorular
  • Han­gi dok­tor­lar neden sorumludur?
  • Doğ­ru dok­to­ru nasıl bulabilirim?

Fre­un­de für Frem­de e.V. der­ne­ği­mi­zin üye­si olan bir dok­tor bu soru­la­rı yanıtlayacaktır.

Bu kon­sül­tas­yon ücret­siz­dir ve sağ­lık sigor­ta­sı gerek­li değildir.

Ran­de­vu alın: 0721 845341

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Mari­on Schuchardt
ibz — 1- stock rechts
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör