Oferte

Oferte

LGBTTIQ* în Karl­sru­he — Ofer­te de agrement

LGBTTIQ* în Karl­sru­he — Ofer­te de agrement

  • „LaVie” — cen­tru de tine­ret que­er: https://stja.de/lavie/
  • „SCHWUNG” — orga­ni­za­ție umbre­lă care ofe­ră spa­țiu și infras­truc­tu­ră pen­tru gru­puri: https://www.schwung-karlsruhe.de/
  • Direc­to­rul orga­ni­za­ți­i­lor și eve­ni­men­te­lor que­er din Karl­sru­he și împre­ju­ri­mi: https://queerka.de/
  • „Transta­lk” este o întâl­ni­re supra­re­gio­na­lă transgen­der din Karl­sru­he pen­tru TV, TS, Drag, CD-uri, par­te­ne­rii și pri­e­te­nii lor: http://www.transtalk.info/
Grupul țintă: (LGBTTIQ)
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.