Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Ate­li­er pen­tru copii “Eu sunt ca tine, tu ești ca mine?

Saturday, 16 March 2024
10:00 - 14:00
Sunday, 17 March 2024
10:00 - 14:00

Ate­li­er de lucru 

“Eu sunt ca tine, tu ești ca mine?

În cadrul Săp­tămâ­nii Inter­națio­na­le împo­tri­va Rasis­mu­lui 2024, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Ilin­ca a Aso­ci­a­ți­ei Româ­no-Ger­ma­ne din Baden-Würt­tem­berg invi­tă copi­ii cu vâr­ste cuprin­se între 4 și 10 ani la ate­li­e­rul nos­tru ” Sunt ca tine, ești ca mine?

Cu cân­te­ce vese­le, jocuri și acti­vi­tăți cre­a­ti­ve de lucru manu­al, învă­țăm des­pre diver­si­ta­te și prietenie!

Înscri­eri și infor­ma­ții supli­men­ta­re: ilinca@rdvbw.de

Grupul țintă: copii (4 - 10 ani)
Acest eveniment este gratuit
Simo­na Tisa
ibz
Kai­se­ra­l­lee 12 d, 76133 Karl­sru­he

Organizator