Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Ukray­na­’­dan iko­nik rap — ALYONA ALYONA

Sunday, 19 March 2023
20:00 Uhr

Ukray­na­’­dan iko­nik rap — ALYONA ALYONA

Alyo­na Alyo­na, dün­ya çapın­da­ki mega­hi­ti Рибки (=Balık­lar) ile Ukray­na­lı rap­’i 2018’de bir gece­de pop müzi­ğin küre­sel hari­ta­sı­na taşı­dı. Metin­le­ri kadın­la­rın ken­di­ni güç­len­dir­me­si, beden pozi­tif­li­ği ve Ukray­na­’­da­ki kasa­ba­sı Barys­hiv­ka­’­da­ki gün­lük yaşam­la ilgi­li­dir. Söz­cük­le­ri­nin akma, tıs­la­ma, yuvar­lan­ma, yiv­len­me ve hışır­da­ma şek­li, konuş­ma vokal­le­ri­ne karan­lık, pom­pa­la­nan vuruş­la­ra büyük, dina­mik bir iti­ci güç verir. Alyo­na Alyo­na, ilk vide­osu “Rib­ki” ile ülke­si Ukray­na­’­da viral bir hit elde etti.

Rus­ya­’­nın Ukray­na­’­ya yöne­lik sal­dır­gan­lık sava­şın­dan bu yana, ilk gün­den iti­ba­ren sos­yal med­ya­da gün­cel olay­lar hak­kın­da bil­gi ver­mek ve bağış top­la­mak için eri­şi­mi­ni kul­lan­dı ve böy­le­ce ana­va­tan­la­rın­da­ki genç­le­rin bakış açı­sı­nın önem­li bir söz­cü­sü hali­ne geldi.

Onli­ne bilet:
Peşin rezer­vas­yon: 19,70
Gişe: 20,00
Üye­le­ri­miz: 15,50

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Kul­tur­zent­rum TOLLHAUS Karlsruhe
Alter Sch­lacht­hof 35, 76133 Karls­ru­he

Organizatör