Hizmetler

Hizmetler

Kül­tür Evi Mika­do eV

Kül­tü­rü, sivil katı­lı­mı ve kişi­sel giri­şi­mi teş­vik etmek ve ile­ti­şim için bir yer yaratmak

Der­ne­ğin ama­cı, diğer şey­le­rin yanı sıra, sanat ve kül­tü­rü tanıtmaktır.
Der­ne­ğin amaç­la­rı şunlardır:
İlçe kül­tü­rü­nün ve çalış­ma­la­rı­nın tanıtımı
Bağ­lı­lı­ğın ve ini­si­ya­ti­fin güçlendirilmesi
Kül­tü­rün teşviki
Ulus­la­ra­ra­sı anla­yı­şa katkı
Ken­di yara­tı­cı­lı­ğı­nın teşviki
Deza­van­taj­lı kişi­le­rin katılımı
Sos­yo-poli­tik eği­tim teklifleri
Çocuk­lar ve genç­ler­le çalışın
Bir ile­ti­şim yeri ola­rak Kulturhaus

Çalış­ma saatleri:

Salı 16.00 — 18.00

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Kul­tur­ha­us Mikado
Kul­tur­ha­us Mika­do e.V.
Kana­l­weg 52, 76149 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.