Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İsp­any­ol fil­mi “Oscu­ro y Lucientes”

Friday, 21 October 2022
18:00

2018’den alt­ya­zı­lı İsp­any­ol fil­mi “Oscu­ro y Luci­en­tes”. Süre 83 dakika
Daha son­ra Alman-İsp­any­ol Top­lu­lu­ğu, üye­le­ri­ni Sine­ma­te­k­’in fuaye­sin­de tapas ve şarap eşli­ğin­de sıcak bir buluş­ma­ya davet ediyor.

Sinop­sis
Oscu­ro y Luci­en­tes’, Fran­cis­co de Goya y Luci­en­te­s­’in ölü­müy­le ilgi­li bir hikâ­ye­dir. Fran­sız sür­gü­nü sıra­sın­da 1828’de öldü ve cena­ze­si Bor­de­a­ux’­da­ki yerel mezar­lı­ğa def­ne­dil­di. İsp­any­a’­d­an hiç kim­se, aile­si bile cese­di­ne sahip çık­ma­dı. Bor­de­a­ux’­da­ki İsp­any­ol kon­so­lo­su, sanat­çı­nın hara­be­ye dön­müş meza­rı­nı tesa­dü­fen bula­na kadar on yıl­lar geçti.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Dani­el Hassel
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pas­sa­ge 6, 76133 Karls­ru­he

Organizatör