Hizmetler

Hizmetler

Ebe­veyn­ler için bil­gi­ler — uluslararası

Okul ve eği­tim konu­la­rı hak­kın­da bilgi

Okul ve eği­tim konu­la­rın­da fark­lı dil­ler­de tek­lif­ler sunan Karls­ru­he şeh­ri­nin bil­gi sayfası.

www.karlsruhe.de/eltern_international

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsizdir
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Blumenstraße 2a, 76133 Karlsruhe

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.