Ponude

Ponude

Infor­ma­ci­je za rodi­te­lje — međunarodno

Infor­ma­ci­je o tema­ma ško­le i obrazovanja

Infor­ma­tiv­na web stra­ni­ca gra­da Kar­l­sru­hea s ponu­da­ma na raz­nim jezi­ci­ma o tema­ma ško­le i obrazovanja.

www.karlsruhe.de/eltern_international

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Blumenstraße 2a, 76133 Karlsruhe

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.