Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Genç­ler için Hiphop-Empowerment-Workshop

Thursday, 30 June 2022
30.06.-02.07.22 , 16:00-19:00

Fark­lı, renk­li ve gürül­tü­cü müsü­nüz? Irk­çı­lık, homo­fo­bi ve cin­si­yet­çi­lik gibi konu­lar­la ilgi­le­ni­yor musunuz?
O zaman doğ­ru yere geldiniz!

Rap­çi Miger­ra­’­nın des­te­ğiy­le ayrım­cı­lık kar­şıt­lı­ğı konu­su tar­tı­şı­la­cak ve rap söz­le­rin­de işle­necek. Bu konu­ya ilgi duyan ve müzi­kal ola­rak aktif olma­yı seven tüm genç­le­ri bekliyoruz!

Kayıt için: n.arndt@stja veya What­sapp: 017634394926

İnd­irm­ek için broşür

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Noomi Arndt
Jugend­ha­us LaVie
Ett­lin­ger Str/ 9, 76137 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.