Hizmetler
Hizmetler

Aile içi şid­det için kadın danış­ma merkezi

Pazartesi 09:00 - 12:00
Salı 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Çarşamba 09:00 - 12:00
Perşembe 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Cuma 09:00 - 12:00

Aile içi şid­det için kadın danış­ma merkezi

Kri­egsst­ra­ße­’­de­ki danış­ma mer­ke­zi­miz­de psi­ko­lo­jik, fizik­sel ve/veya cin­sel şid­de­te maruz kal­mış veya kal­ma ris­ki taşı­yan kadın­la­ra psi­ko­lo­jik ve psi­ko­sos­yal danış­man­lık ve des­tek sunu­yo­ruz. Akra­ba­lar, des­tek­çi­ler ve pro­fes­yo­nel­ler de soru­la­rı ve belir­siz­lik­le­ri için yet­ki­li irti­bat kişi­le­ri bulacaklardır.

Şah­sen veya tele­fon­la danış­man­lık hiz­me­ti giz­li­dir ve ücretsizdir.
Ayrı­ca, cüzi bir ücret kar­şı­lı­ğın­da dene­yim­li avu­kat­lar­dan huku­ki danış­man­lık hiz­me­ti alınabilir.

İst­er ayrıl­ma­yı plan­lı­yor olun ister iliş­ki­ni­zi sür­dür­mek isti­yor olun, sizi destekliyoruz.

Hedef kitlesi: (Şiddetten etkilenen kadınlar)
Bu davet ücretsizdir
Frau Ulri­ke Stihler
Fra­u­en­be­ra­tungss­tel­le & Fra­u­en­ha­us Karlsruhe
Kri­egst­ra­ße 148, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.