Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Doğ­ru olan — ya da en azın­dan doğ­ru ola­bi­lecek olan…

Sunday, 21 April 2024
11:00

Sonn­tags­ca­fé

Doğ­ru olan — ya da en azın­dan doğ­ru ola­bi­lecek olan…

Georg Fels­berg tara­fın­dan sunu­lan fotoğ­raf­lar­la Asya­’­da ilginç gözlemler

Giriş 10:30

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir

Organizatör