Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Glaz­be­na večer

Saturday, 6 November 2021
Početak: 19:00 sati

s Kar­l­sru­her Tür­kis­c­her Musik Chor eV

Tra­di­ci­onal­na fasil­ska večer uz tur­ske pjesme

Datum: 06. stu­de­nog 2021
Ulaz: 18:00 sati
Poče­tak: 19:00 sati

Mjes­to: Her­r­mann Rin­gwald Hall
Schlo­s­sber­g­s­traße 12
76228 Karlsruhe

Pret­hod­ne rezer­va­ci­je: 22 €
Bla­gaj­na: 24

Ulaz­ni­ce — Info
+49 151 474 860 21

Letak za pre­uzi­ma­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
Her­r­mann-Rin­gwald-Hal­le
Schlo­s­sber­g­s­traße 12, 76228 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.