Hizmetler

Hizmetler

İbz­’­de davul çalmak

Cuma
3. Ay içinde Fr

Rit­mi­ni­zi Bulun — yeni baş­la­yan­lar ve ile­ri sevi­ye­de­ki­ler için

Gelin ve rit­me katı­lın! Eğer ilham alır­sa­nız, ken­di davu­lu­nu­zu, bon­go­nu­zu getir­mek­ten çekinmeyin…

Saat: Ayın üçün­cü Cuma günü, 18:00–19:30 arası.

Tara­fın­dan yöne­til­mek­te­dir: Inter­na­ti­ona­le Isla­misc­he Fra­u­en­ge­me­insc­haft e.V.

Hedef kitlesi: kadınlar
Bu davet ücretsizdir
Najo­ua Benzarti
Inter­na­ti­ona­les Begeg­nungs­zent­rum Karls­ru­he e.V.
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.