Ponude

Ponude

Ured za rav­no­prav­ne mogućnosti

Ponedjeljak 8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Utorak 8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Srijeda 8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Četvrtak 8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30
Petak 8:30 - 12:00 & 14:00 - 15:30

Grad Kar­l­sru­he

Ured za jrav­no­prav­ne moguć­nos­ti gra­da Kar­l­sru­hea je uto­či­šte za muškar­ce i žene s pri­jed­lo­zi­ma, pita­nji­ma i pri­tuž­ba­ma o ravnopravnosti.

Nazo­vi ako

  • se želiš poža­li­ti na pristranost,
  • želiš potra­ži­ti infor­ma­ci­je ili pomoć u ostva­ri­va­nju svo­jih prava,
  • želiš dati pri­jed­lo­ge za pobolj­ša­nje rav­no­prav­nos­ti u Karlsruheu.

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Vere­na Meis­ter, Gleich­stel­lungs­be­auf­tragte der Stadt­ ­Karls­ruhe
Rat­ha­us am Marktplatz
Rat­ha­us am Mar­k­t­platz Zim­mer A 211, 76124 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.