Ponude

Ponude

Mjes­ta susre­ta za maj­ke i očeve

Kafi­ći za maj­ke, kafi­ći za rodi­te­lje, počet­ni rodi­telj­ski kafi­ći, sas­tan­ci za doje­nje i sas­tan­ci za očeve

Raz­li­či­ta mjes­ta za rodi­telj­ske i obi­telj­ske sas­tan­ke nude vam pri­li­ku da stu­pi­te u kon­takt s dru­gim roditeljima.

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina: dijete, roditelji
Ovaj događaj je besplatan
Kinderbüro Fachbereich Familienbildung
Kinderbüro Fachbereich Familienbildung
Südendstraße 42, 76135 Karlsruhe

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.