Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Afrič­ka večer — moda, nakit, pre­da­va­nje i glazba

Friday, 3 June 2022
18:30

Pri­ka­zat će se moda iz Sene­ga­la i Ango­le te nakit iz Sene­ga­la i Gane. Pred­sta­vit će se pro­jekt „Zapad­na Afri­ka“. Uz glaz­be­nu prat­nju gru­pe “Afia”.

Pri­ja­ve na: info@ibz-karlsruhe.de ili 0721 / 89333710

Pre­uzi­ma­nje leta­ka

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
ibz, EG, Großer Saal
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.