Ponude

Ponude

Pila­tes za početnike

Četvrtak 18:30 - 19:15
Četvrtak 19:30 - 20:15

Pila­tes za početnike

Deut­s­ch Tür­kis­c­hes Fra­uen­por­tal Kar­l­sru­he nudi tečaj pila­te­sa za početnike.
Nas­ta­vu će drža­ti uči­te­lji­ca pila­te­sa Til­be Çetin u pros­to­ri­ja­ma Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Kar­l­sru­he na ibz.
Cije­na: 5 € tjedno
📜 Letak
Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, Deut­s­ch Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator