Soo jeedin
Soo jeedin

Tilmaamaha ku saabsan nidaamka daryeelka caafimaadka ee Jarmalka

Hagaha dadka asal ahaan ka soo jeeda socdaalka

Tilmaamuhu wuxuu siinayaa dadka asal ahaan ka soo jeeda socdaalka ee ku nool Jarmalka macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan nidaamka daryeelka caafimaadka ee Jarmalka. Waxa kale oo ku jira talooyin ku saabsan waxa la samaynayo haddii ay dhacdo xanuun ama haddii daryeel ka hortag ah loo baahan yahay. Macluumaad dheeraad ah ayaa daboolaya, iyo waxyaabo kale, su’aalaha ku saabsan caymiska caafimaadka, ka hortagga iyo baaritaanka hore ee ogaanshaha, iyo adeegyada taageerada ee uu bixiyo caymiska daryeelka muddada-dheer.

Hagaha ku saabsan nidaamka daryeelka caafimaadka ee Jarmalka waxa loo qaybiyaa shan cutub: 1. Caymiska caafimaadka, 2. daryeelka caafimaadka, 3. xaalad degdeg ah, 4. daryeelka caafimaadka ka hortagga iyo 5. Caymiska daryeelka muddada-dheer.

📎 Warqadaha si loo soo dejiyo : Deutsch ; Ingiriis ; Francais ; عربى ; Romană

Kooxda bartilmaameedka ah: dhammaan
Dhacdadani waa bilaash

Abaabulaha