Waalidka wata caruurta da, doodu u dhaxayso 0–6 jir

Waalidka wata Dhalaanka iyo Caruurta:
Startpunkt-Elterncafés Meesha laga bilaabo kafateeriyada waalidku waxay bixiyaan kafateeri furan oo waalidka loogu talagalay dhammaan waalidiinta uurka leh iyo qoysaska haysta dhallaanka iyo carruurta yaryar. Halkan waxaad ku baran kartaa waalidiinta kale iyo xirfadlayaasha waxbarashada oo aad ka heli kartaa macluumaadka ku saabsan soo jeedinta dhallaanka iyo socod baradka.

Xannaanada carruurta ilaa dugsiga.
Tagitaanka xarunta xannaano-maalmeedka si kooban (Kita)  Loo yaqaan qasab maaha gudaha Jarmalka. Si kastaba ha ahaatee, si adag ayaa lagula talinayaa maadaama ilmahaagu si dhakhso leh u baranayo luqadda. Dulmar guud oo ku saabsan xarumaha daryeelka carruurta ee carruurta da’doodu u dhaxayso 1 ilaa 6 sano waxaa laga heli karaa Karlsruhe Kita- Halkan hoose: https://kitaportal.karlsruhe.de/

Sida caadiga ah waa inaad bixisaa kharashka waalidka haddii ilmahaagu tago xarunta xannaanada. Qaaraankani waxa uu ku xidhan yahay dakhligaaga.

Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan iska diiwaan gelinta xannaanada carruurta, waxaad la xiriiri kartaa goobta adeegga daryeelka carruurta (Kita):

Servicestelle Kindertagesbetreuung (Adeegga xanaanada carruurta)
Nambarka telefoonka aad ka wicikarto: +49 (0)721 133 ‑5566
Saacadaha aad Xafiiskoda Wicikartgo:  Isniinta  9 – 12 Saac, Arbacada 9 – 12 Uhr
 ama Emaylkoda: service@kita.karlsruhe.de

Dakhliga qoyskaagu markii uu san  ku filnayn bixinta kharashka Xanaanada Caruurta? Xaaladdaas, waxaad codsan kartaa kaalmo-dhaqaaleedka tabarucaada. Wax badan oo arrintan ku saabsan halkan ayaad ka ogaan kartaa: https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/kinderbetreuung/gebuehren-fuer-kindertagesbetreuung

Talooyin ku saabsan daryeelka carruurta yaryar:

Barnaamijka Kita-Einstieg waxa uu kula talinayaa oo ogaysiiya waalidiinta wixii ku saabsan daryeelka ilmaha iyo iska diiwaan gelinta Xanaanada Caruurta (Kita)

Xarumaha xanaano maalmeedka ee luuqadaha badan (Kita-Lotsinnen) ku hadla ayaa ku raaci doona markaad iska diiwaan galinayso xarunta waxayna qabanqaabin doonaan dalabyo kale.

Tani waa turjuma toos ah Waan ka cudur daaranaynaa haddii la helo erayo khaldan ama aan habboonayn.