Koorasyada kale ee Jarmalka

Koorasyada degdega ah xagaaga ee dhalinyarada/kor u qaadida shaqsiyeed ee koorsooyinka isdhexgalka.
Dadka aan awoodin inay isku qoraan koorsooyinka laqabsashada waxay aadi karaan koorsooyinka hoos yimaada Xeerka Maamulka (VwV) Jarmal.
Gobolka Baden-Württemberg iyo magaalada Karlsruhe ayaa maalgeliya koorasyada VwV.

1. koorsooyinka luqadda degdega ah/koorsooyinka fasaxa xagaaga ee dhalinyarada iyo da’yarta isku diyaarinaya inay galaan shaqada.

Koorasyadu waxay ku dhamaadaan imtixaan shahaadaysan oo B1 ama B2 heerka luqadda bartilmaameedka ah.
Koorasyada xagaaga ee degdegga ah oo wadartoodu tahay 150 unug waxbarid ayaa la qabtaa inta lagu jiro fasaxyada xagaaga (qiyaastii shan ilaa lix toddobaad). 

2. horumarinta dadka aan u qalmin koorsooyinka la qabsiga.
Caawimadan waxaa loogu talagalay dhammaan dadka waddanka u soo guurey ee aan haysan ama aan weli helin koorsooyinka la-qabsashada oo aan ku jirin khatar dhow oo ah masaafurin.

Diiwaangelinta

  • Si aad isaga diiwaan geliso koorsada VwV, fadlan noo soo dir foomka codsiga asalka ah, la buuxiyay oo saxeexan
  • Nuqul ka mid ah ogolaanshahaaga joogitaanka (qaab sharci ah, ogolaansho joogitaan ku meel gaar ah, ogolaanshaha dulqaadka ama, xaalada muwaadiniinta EU, kaarka aqoonsiga)

La xidhiidh
Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kugula talinno taleefanka: 0721 133‑5727 ama iimayl ahaan: buero.fuer.integration(at)sjb.karlsruhe.de.