Lambarka bulshada iyo lambarka canshuurta

Kaarka badbaadada bulshada

Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso Jarmalka, waxaad u baahan tahay Sozialversicherungsausweis (kaarka amniga bulshada) oo leh Sozialversicherungsnummer (lambarka amniga bulshada) .

Shirkaddaada caymiska caafimaadka, Bundesagentur für Arbeit (Hay’adda Shaqada ee Federaalka) ama cidda aad u shaqayso ayaa kugu diiwaan gelin doona nidaamka hawlgabka Jarmalka. Kadib waxaad heli doontaa lambarkaaga caymiska. Fadlan la socodsii dadka ay khusayso haddii aad hore u lahayd lambarka caymiska Jarmalka.

Lambarka canshuurta: Waxaad sidoo kale u baahan tahay Steuernummer (lambarka canshuurta). Kadib markaad isdiiwaangeliso, Bürgerbüro (xafiiska muwaadiniinta ) ayaa si toos ah xogtan ugu gudbin doona Finanzamt (xafiiska cashuuraha). Kadibna lambarkaaga cashuurta waxaad ka heli doontaa xafiiska cashuuraha boostada.

Miyaad lumisay, ma qalday ama ma illowday lambarkaaga aqoonsiga?

👉🏽 Waxaad ka dalban kartaa lambarka aqoonsiga canshuurta halkan

Waxaad boostada ku heli doontaa lambarka aqoonsiga canshuurta cinwaankaaga diiwaangelinta.
Wakhtiga habayntu waa ilaa afar toddobaad

Sideen ku heli karaa lambarkayga sooshal sekuuritiga?

Lambarka bulshada maaha lambarka caymiska ee kaadhkaaga caymiska caafimaadka. Haddii aadan weli shaqayn, waxaa laga yaabaa inaadan weli haysan lambarka ceymiska bulshada. Markaa waxaad mid ka dalban kartaa khasnaddaada caymiska caafimaadka.

Halkeen ka heli karaa lambarka bulshada ee ilmahayga?

Haddii qof dhalinyaro ah uu bilaabayo tababarka markii ugu horeysay, waxaad ka heli kartaa nambarka sooshal sekumentiga khasnadda caymiska caafimaadka ama qasnada hawlgabka . Shaqaaluhu waxa ay qasnada caymiska hawlgabka ka heli doonaan warqad ay ku wargelinayaan nambarkooda badbaadada bulshada

Halkeen ka heli karaa lambarkayga sooshal sekuuritiga?

Telefoonka adeegga ee Deutsche Rentenversicherung Bund: 0800 1000 480 70 .

Tani waa turjuma toos ah Waan ka cudur daaranaynaa haddii la helo erayo khaldan ama aan habboonayn.