Koorsooyinka Jarmalka ee la xiriira shaqada

Koorsada la-qabsashada ka dib waxaa suurtagal ah in aad gasho koorsada luqadda shaqada. Koorasyada luqadda shaqada la xidhiidha waxay badi wanaajiyaan fursadaha suuqa shaqada. Waxay baraan xirfadaha Jarmalka ilaa heerka luqadda C1.

Macaamiisha Xarunta Shaqada iyo Wakaalada Shaqaalaynta waa inay la xidhiidhaan hawlwadeenkooda. Dhammaan kuwa kale (ay ku jiraan shaqaalaha iyo tababarayaasha) waxay codsan karaan Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Qaxootiga (BAMF).

Macluumaadka koorsooyinka luqadda shaqada la xiriira:

Xafiiska Federaalka ee Socdaalka iyo Qaxootiga (BAMF)

Codsiga xaq u lahaanshaha ka qaybgalka shaqaalaha

Codsiga xaq u lahaanshaha ka qaybqaadashada ardayda

Koorsada hadda waxay bixisaa koorsooyinka luqadda shaqada ee Karlsruhe:

Hay’adda Shaqaalaynta Dawlada Dhexe (Bundesagentur für Arbeit)

Sprachakademie

DAA Karlsruhe