Sida aad Ku heli karto Ogalaanshaha Shaqada dadka aan ka imaan Wadamada EU ama Yurubta loo yaqaan

Haddii laguu oggol yahay inaad ka shaqeyso Jarmalka waxay ku xiran tahay Aufenhaltstitel (ogolaansho degenaansho) .
Ogolaanshahaaga joogitaanka waxa ay ku jirtaa baasaboorkaaga. Waxay saamaynaysaa heerka Arbeitserlaubnis (ogolaanshaha shaqada):

 • Dadk ka yimid wadamada kale ee yurub waxa ay xaq u leeyihiin in ay wadankan ka shaqaysan karaan, ama shaqo raadsan karaan amase iskood u shaqansan karaan iyaga oo wax ogalaansho ah cidna waydiin.
 • Haddii aadan Wadankan Fiso shaqo ah oo  wadankagii ah aadan ku imaanin, waxa aad codsi u dirsankartaa (Ausländerbehörde) Xafiiska Qaxootiga ee Magaaladan Karlsruhe.

Fadlan ka samayso balan Nambarka Telefonkan hoos ku qoran 115 ama Intarnedka: www.karlsruhe.de/b4/buergerdienste/terminvereinbarung.de

Xagee ayaad balanta ka samaynaysaa?

 • Ausländerbehörde
  Ordnungs- und Bürgeramt
  Kaiserallee 8
  76124 Karlsruhe
  2. Obergeschoss

Maxaa laga rabaa in aad Sii qaaadato?

 • Aqoonsiga ama sharcigaaga ogaanlashaha Joogitanka  amase Basaboor hadii aad leedahay.
 • Warqada cadaynaysa ee isdiiwaangelinta.

Maxaad helaysaaa ma lagu siinnayaa?

 • Waxaa lagu siinaya cadayn ogaanshaha joogitanka ama shahaado ama aqoonsi wax ah.

Macluumad muhiim ah ee ku saabsan dadka ka yimid wadanka dibadiisa ama Qaxootiga ah ee wadankan in ay ka shaqeeyaan rabaan, ayaa Wasaarada shaqada iyo shaqaalaha ee Wadankan halkan hoose ku soo Koobtay- linkigaan hoose: https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/voraussetzungen-arbeiten-in-deutschland  

Tani waa turjuma toos ah Waan ka cudur daaranaynaa haddii la helo erayo khaldan ama aan habboonayn.