Adeegyada qoysaska carruurta leh

Lacagta carruurta:
Dhammaan waalidiinta carruurta leh ee sida joogtada ah ugu nool Jarmalka waxay xaq u leeyihiin gunnada carruurta. Waxaad heli doontaa ugu yaraan 200 oo Yuuro bishiiba taageerada canug kasta. Lacagta ilmaha waxa la bixiyaa ilaa uu ilmuhu ka gaadhayo 18 jir ama haddii ilmahaagu dhamaysanayo tababar shaqo, waxbarasho ama adeeg iskaa wax u qabso ah ilaa uu ka gaadhayo 25 jir. Waxaad ka codsanaysaa manfaca ilmaha Xafiiska Dheefta Qoyska ee loo yaqaan (Familienkasse).

Kaalmada carruurta (Kinderzuschlag):
Haddii aad leedahay dakhli yar, waxaad codsan kartaa gunnada carruurta marka lagu daro dheefaha carruurta ee Xafiiska Dheefta Qoyska.

Halkee ayaad ka xaraysan kartaa?
Sanduuqa Qoyska ee Kriegsstr. 100
76133 Karlsruhe

La xidhiidh:
Tel: 0800 4555530
(Isniin ilaa Jimcaha: 08:00 — 18:00)
Iimayl: familienkasse-baden-wuerttemberg-west@
arbeitsagentur.de

Maxaa laga rabaaa in aan keeno?

Maxaan helayaa?

 • Baasaboor ama kaarka aqoonsiga
 • Shahaadada dhalashada
 • Lacagta carruurta: Codsiga lacagta carruurta iyo suurtogalnimada shahaado dugsi, shahaado tababar, shahaado waxbarasho.
 • Kaalmada ilmaha: Codsiga gunnada ilmaha, caddaynta hoyga iyo kululaynta, dakhliga iyo hantida, xeerarka.

Ogeysiiska gargaarka ilmaha- Fadlan Xafid waraaqahan

Ogeysiinta ogolaanshaha ama diidmada kaalmada ama lacagta  ilmaha- Fadlan xafid waraaqahan

Karlsruher Kinderpass/ Karlsruher Pass/ Karlsruher Pass 60+

Basaboorka   Caruurta ee  Karlsruhe ama Basaborka Karlsruhe ama Basaborka Lixdan ka (Pass 60+,) dadka degan Karlsruhe laga bilaabo da’da 0 ama Ebar waxay guud ahaan helaan gelitaanka bilaashka ah, qiimo dhimis ama boonooyin xagga wakhtiga firaaqada, ciyaaraha, dhaqanka, waxbarashada iyo badbaadada bulshada haddii ay haystaan ​​dakhli hoose ama Qaatan  gargaarka bulshada Dhaqdhaqaaqa. Kuwaas waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, qiimo dhimis lagu sameeyo tigidhada Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ama barkadaha dibadda iyo gudaha ilaa boqolkiiba 50, kabida fasaxyada fasaxyada, foojarrada waxbarashada, lacag la’aanta ama qiimo dhimista madxafyada Karlsruhe iyo gobolka. Soo jeedintu waxay ku kala duwan tahay baas. Macluumaad dheeraad ah halkan: https://karlsruher-pass.de/

Haddii  uu ku soo galo dakhli yar, isticmaal xisaabiyaha khadka tooska ah si aad u ogaatid inaad xaq u leedahay kaarka Karlsruhe  ee Carruurta: https://karlsruher-pass.de/onlinerechner

Halkee ayaan kala xariirayaa? Jugendfreizeit- iyo Bildungswerk (Madadaalada dhalinyarada iyo goobta waxbarashada)

Burgerstr 16,

76133 Karlsruhe

Saacadaha shaqada ama Hadalka:

Isniinta iyo Talaadada: 9:00 — 13:00 iyo 14:00 — 16:00

Khamiista: 9:00 — 13:00 iyo 14:00 — 17:30
Jimce 9:00 — 13:00

Maxaan u sii qadanayaa Balanta 

 • Sawir baasaboorka aan wali dhicin
 • Kaarka aqoonsiga oo sax ah ama dukumeenti kale oo aqoonsi ah
 • Caddaynta waxay ku xiran tahay waxa adiga ku khuseeya:

- Ogeysiiska ceyrta bulshada,

- Aqoonsiga kaarka naafada ah,

- Dhalashada, shahaadooyinka diiwaangelinta ama diiwaanka qoyska (qoysaska shan ama in ka badan caruura oo aan qaan gaarin haysa. 

 • Qoysaska dakhligoodu hooseeyo: dukumentiyada xisaabinta.

maxaan helayaa?
Kaarka Karlsruhe ama Karlsruhe Baas

La xidhiidh

Balan ka samayso Nambarkan hoose
+49 (0)721 133‑5671
Imaylkoda: jfbw@stja.de

ama Intarnedka Wabsaydkoda:
https://karlsruher-pass.de/

Kaalmada ama Lacagta waalidka (Elterngeld):

Kaalmada ama lacagta waalidka: Hooyooyinka ama aabayaashu waxay heli karaan kaalmada waalidka laga bilaabo dhalashada ilmahooda.
Kaalmada ama lacagta waalidku waxay magdhabisaa dakhliga maqan. haddii waalidiintu ay rabaan inay ubadkooda u joogaan dhalmada ka dib oo ay joojiyaan ama xaddidaan shaqadooda xirfadeed. 

Hooyooyinka ama aabayaasha waxay heli karaan lacagta aasaasiga ah ee waalidka 12 bilood,

 • Waalidiintu waxay si wadajir ah xaq u leeyihiin wadar ahaan 14 bilood oo gunnada aasaasiga ah ee waalidka, haddii ay labaduba gacan ka geystaan ​​xannaanaynta ilmaha, waalidkuna ay waayaan dakhliga. Waxaad si xor ah u kala qaybin kartaan bilaha midba midka kale. Waalidku wuxuu dalban karaa ugu yaraan laba bilood ugu badnaana laba iyo toban bilood mid kasta oo labada waalid ka mid ah. 
 • Waalidiinta keligood ah ee qaata kaalmada ama lacagta  waalidnimo si ay u magdhabaan khasaaraha dakhligoodu kasbaday waxay codsan karaan 14 bilood oo buuxda ee gunnada waalidka. Waalidiintu waxay heli karaan oo keliya kaalmada aasaasiga ah ee waalidka 14ka bilood ee ugu horreeya nolosha ilmaha. Intaa ka dib, waxay kaliya qaadan karaan gunnada waalidka iyo gunnada shuraakada.
 • Hana shaqayn, waxba ha baran, hana tababarin in ka badan 30 saacadood toddobaadkii,

Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah kaalmada waalidka. Wax badan ka ogow halkan hoose: www.familienportal.de

Halkee?
L Bank, Qaybta Taageerada Qoyska
Ciwaanka: L bangi
Taageerada qoyska
76133 Karlsruhe

La xidhiidh

Taleefanka: Isniinta ilaa Jimcaha (laga bilaabo 08:00 — 16:30)

Tel: 0800 664 5471
Iimayl: familienfoerderung@l‑bank.de

Waa maxay dukumeentiyada  aan u baahanahay?

 • Shahaadada dhalashada (asal)
 • Caddaynta dakhligaaga ama lacagta aad ku shaqayso bishii
 • Fadlan wac si aad u weydiiso in ay  caddayn dheeraad  u baahan yihiin.

Maxaan helayaa?

Ogeysiinta kaalmada waalidka. (fadlad xafid waraaqahan jawaabta ah).


Xiriirinta

Linkigaan hoose waxaad ka helaysaa Macluumad: 
https://www.l‑bank.de/produkte/familienfoerderung/elterngeld.html