Май­стер-клас з живо­пи­су “Змі­шу­є­мо кольо­ри зара­ди миру”

Saturday, 1 April 2023
15:00 - 18:00 Uhr

Май­стер-клас з живо­пи­су “Змі­шу­є­мо кольо­ри зара­ди миру” Діти з 4 різних кра­їн (Руму­нія, Респу­блі­ка Мол­до­ва, Росія, Укра­ї­на) зустрі­ну­ться, щоб малю­ва­ти. Захід від­бу­де­ться 01.04.2023, з 15.00–18.00 в ibz. Запро­шу­є­мо дітей віком від 7 чита­ти далі

Від­кри­т­тя вистав­ки: Полі­ти­чна кари­ка­ту­ра з Гамбії

Friday, 31 March 2023
Monday, 15 May 2023

Полі­ти­чні кари­ка­ту­ри з Гам­бії Худо­жни­ця Аба Т. Хіда­ра, 1975 року наро­дже­н­ня, живе в місті Бар­ра, на пів­ні­чно­му бере­зі річки Гам­бія. Його полі­ти­чні кари­ка­ту­ри та шар­жі сто­су­ю­ться зло­чи­нів і жахли­вих тор­тур чита­ти далі