Ярма­рок тре­нін­гів — роз­по­чніть свою кар’єру

Saturday, 13 May 2023
10:00 - 15:30

Ярма­рок тре­нін­гів — роз­по­чніть свою кар’єру Вистав­ка про­фе­сій­ної осві­ти “Einstieg Beruf” є най­біль­шою регіо­наль­ною вистав­кою про­фе­сій­ної осві­ти і щоро­ку при­ва­блює тися­чі сту­ден­тів, моло­дих людей та їхніх батьків до вистав­ко­во­го цен­тру чита­ти далі