Пропозиції

Пропозиції

Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка Карлсруе

Вівторок 14.00 - 18.00
Середа 10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Понеділок 14.00 - 18.00
П'ятниця 14.00 - 18.00
Субота 10:00 -14:00

Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка Карлсруе

Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка – англо­мов­на бібліо­те­ка в пів­ні­чній части­ні Карл­сруе. Вона вхо­дить до скла­ду міської бібліо­те­ки Карл­сруе, тому щоб бра­ти кни­ги, вам потрі­бна лише бібліо­те­чна кар­тка міської бібліо­те­ки. Тут ви зна­йде­те понад 40 000 медіа – кни­ги, DVD, жур­на­ли, кон­соль­ні ігри тощо – усі англій­ською мовою.

Біль­ше ніж кни­ги – Аме­ри­кан­ська бібліо­те­ка про­по­нує понад 90 захо­дів на рік, де кожен може зна­йти щось для себе: на дода­ток до регу­ляр­них щоти­жне­вих і щомі­ся­чних про­по­зи­цій для дітей, моло­ді та доро­слих, є також спе­ці­аль­ні захо­ди, такі як чита­н­ня, лекції, кон­цер­ти та вистав­ки. Акту­аль­ний кален­дар подій можна зна­йти в бібліо­те­ці та, зві­сно, ​​на нашо­му сайті.

Для отри­ма­н­ня дода­тко­вої інфор­ма­ції від­ві­дай­те наші веб-сайти:

www.american-library.de
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

 

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Amerikanische Bibliothek Karlsruhe 
Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe (Nordstadt)

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.