ثبت نام برای برق

معمولا شما باید فقط برای برق و یا گاز ثبت نام کنید.این کار با خدمات شهری کارلزروهه و یا سایر ارائه دهندگان امکان پذیر است. فعال سازی روش برداشت مستقیم از حساب  (SEPA)نیز مفید و کمک کننده می باشد. سپس به این ترتیب، هزینه های برق هر ماه مستقیماً از حساب شما برداشته می شود.

کجا؟
خدمات شهری کارلزروهه – مرکز مشتریان Karlsruher Stadtwerke — Kundencenter
Daxlanderstr. 72
76185 Karlsruhe
+49 (0)721 599 0
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/

ساعات اداری
دوشنبه تا پنجشنبه: 07:30 الی 16:30
جمعه: 07:30 الی 15:00

چه چیزهایی را با خود به همراه داشته باشید؟

  • آدرس
  • تاریخ نقل مکان
  • شماره کنتور و خواندن کنتور
  • در صورت امکان،احتمالا نام مستاجر قبلی

هزینه های جانبی من متشکل از چه چیزهایی است؟

اجاره آپارتمان شما شامل اجاره سرد (اجاره پایه) + هزینه های جانبی است.

اجاره پایه و هزینه های جانبی، گاهی اوقات با هم به عنوان اجاره گرم (WM) نامیده می شوند.

هزینه های جانبی، شامل هزینه های: آب، برق/گاز و دفع زباله می باشد. جویا شوید که کدام هزینه های جانبی، شامل اجاره شما می شوند. گاهی اوقات هزینه های جانبی را مستقیماً به صاحبخانه پرداخت می کنید.اما همچنین، می تواند شرایط به شکلی باشد که شما خودتان باید برای برق رسانی و تامین انرژی الکتریکی ثبت نام بکنید و خودتان هزینه اش را بپردازید.