Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

LiNK-Pitch у Страсбурзі!

Friday, 31 May 2024
15:00 - 18:00

У вас є соці­аль­ний або під­при­єм­ни­цький про­ект у транскор­дон­но­му регіо­ні Гранд Ест — Баден-Вюр­тем­берг, який ви хоті­ли б прорекламувати?

А може, вас цікав­лять про­е­кти, які роз­ро­бля­ю­ться у вашо­му регіоні?

Потім заві­тай­те до нас на LiNK Pitch, після­обі­дній захід, при­свя­че­ний прое­кт­ним іде­ям у транскор­дон­но­му регіоні.
Тут є місце для обмі­ну дум­ка­ми та дис­ку­сій: LiNK Pitch про­хо­дить у дру­жній атмо­сфе­рі, де кожен може пре­зен­ту­ва­ти свій про­ект і зна­йти ріше­н­ня про­блем, з яки­ми він стикається. 💬🎤
Якщо у вас немає досві­ду про­ве­де­н­ня пітчин­гів, наша коман­да буде рада допо­мог­ти вам під­го­ту­ва­ти пітч і від­по­ві­сти на ваші запитання.

Опла­чу­є­мо кви­тки між Карл­сруе та Страсбургом
👉
Заре­є­струй­тесь зараз без­ко­штов­но тут

Цільова група: (Кожен, хто має соціальний проект або соціальну ініціативу)
Ця подія є безкоштовною

Організатор