Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Іспан­ський фільм “Las letras de Jordi”

Saturday, 17 December 2022
18:00

Іспан­ський фільм “Las letras de Jordi” 2019 року з суб­ти­тра­ми. Три­ва­лість прибл. 70 хвилин.
Далі 30-хви­лин­на дво­мов­на бесі­да про фільм у фойє Сине­ма­те­ки; завер­ше­н­ня в мекси­кан­сько­му ресто­ра­ні “El Taquito” в Кайзерпасажі.

Кон­спект
Джор­ді наро­див­ся 51 рік тому з цере­браль­ним пара­лі­чем. При цьо­му він не вва­жає себе хво­рим. Хоча він не може гово­ри­ти, але нама­га­є­ться бала­ка­ти через свою кар­тон­ну дошку. Так він зі мною спіл­ку­є­ться. Коли йому був 21 рік, він від­чув, що Бог про­мов­ляє до ньо­го впер­ше. Однак сьо­го­дні, поки­нув­ши дім і батьків і пере­їхав­ши до будин­ку пре­ста­рі­лих, він не від­чу­ває при­су­тно­сті Бога. Джор­ді поро­жній через своє мов­ча­н­ня. Цей фільм про любов до Бога і сло­во віль­ної людини.

Кому: Усім кіне­ма­то­гра­фам, які люблять іспан­ське кіно та фільми

 

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною

Організатор