Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/2)

Хма­ра — від­кри­т­тя виставки

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Хма­ра — від­кри­т­тя виставки

Те, що зазви­чай від­бу­ва­є­ться на задньо­му пла­ні або у верх­ній части­ні кар­ти­ни, у робо­тах Лани Арур пере­мі­щу­є­ться на сере­ди­ну і пере­дній план: хма­ри. Це ніжні знім­ки в пастель­них від­тін­ках. Поряд із порт­ре­та­ми, вони є основ­ним моти­вом моло­до­го худо­жни­ка. Вона пока­зує добір­ку сво­їх хмар­них пей­за­жів в ibz.

Вистав­ка три­ва­ти­ме до 01 сер­пня 2024 року
Годи­ни робо­ти: за попе­ре­дньою домов­ле­ні­стю за теле­фо­ном 0721 89333710

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною
Nicole Blaffert
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор