Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (2/2)

Фести­валь почут­тів у Карл­сруе 2024

Saturday, 27 April 2024
Sunday, 28 April 2024

Фести­валь почут­тів у Карл­сруе 2024

Наве­сні Карл­сруе зно­ву пока­зує свою бар­ви­сту сто­ро­ну в цьо­му році з Фести­ва­лем почут­тів і запро­шує вас у справ­жню подо­рож із задо­во­ле­н­ням. Коли центр міста пере­тво­рю­є­ться на бар­ви­стий весня­ний пей­заж, настає час гуля­ти, бен­ке­ту­ва­ти, насо­ло­джу­ва­ти­ся і запасатися.

На вас чекає ринок делі­ка­те­сів, різно­ма­ні­тна дитя­ча та сімей­на про­гра­ма, спе­ці­аль­ні захо­ди в райо­нах Карл­сруе та бага­то іншого!

28 кві­тня мага­зи­ни в цен­трі міста та в Дур­ла­чі від­чи­нять свої две­рі з 13:00 до 18:00 і запро­шу­ють на наси­че­ну неділю!

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор