Пропозиції

Пропозиції

Про­eкт хре­ще­них матерів

Четвер 15:30 - 17:30

Для мігран­ток і місце­вих жінок

Про­ект хре­ще­них мате­рів під­три­мує пар­тнер­ство між іммі­гран­тка­ми та місце­ви­ми жін­ка­ми. У тан­де­мі та у гру­по­вих зустрі­чах, які про­по­ну­ю­ться регу­ляр­но, є можли­вість позна­йо­ми­ти­ся зі спосо­бом жит­тя одна одної.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Andrea Bengert
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.