Пропозиції

Пропозиції

Про­ект “Хре­ще­на мати” — PatinnenProjekt

Четвер 15:30 - 17:30

Про­ект “Хре­ще­на мати” — PatinnenProjekt

для жінок — ibz

Цей про­ект об’єднує жін­ку-інте­лін­ку та жін­ку-іммі­гран­тку з метою вчи­ти­ся один у одного.
Також про­во­дя­ться регу­ляр­ні гру­по­ві зустрі­чі, на яких дослі­джу­ю­ться інші культури.
Заці­кав­ле­ні жін­ки можуть звер­ну­ти­ся до координатора.

Ми про­по­ну­є­мо вам

  • Пошук пар­тне­ра для тан­де­му, з яким ви може­те зустрі­ча­ти­ся самостійно
  • Супро­від та кон­суль­та­ції за потреби
  • Регу­ляр­ні гру­по­ві зустрі­чі на ціка­ві теми
  • широ­кий спектр захо­дів, таких як дис­ку­сій­ні гру­пи з літе­ра­ту­ри та істо­рії, кіно, танці

Бажа­є­те взя­ти участь?
Тоді зв’я­жі­ться з нами — ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо на вашу відповідь!

Нара­зі пра­цює лише теле­фон­ний офіс: Четвер 15:30–17:30

Цільова група: (Для жінок-іммігранток та корінних мешканок)
Ця подія є безкоштовною
Andrea Bengert
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.