Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Неза­ле­жність через рух

Sunday, 12 May 2024
11:00

Sonntagscafé

Неза­ле­жність через рух

Яку дода­тко­ву цін­ність мають фізи­чні впра­ви та тре­ну­ва­н­ня для актив­но­го дов­го­лі­т­тя і на які ризи­ки ви нара­жа­є­тесь, якщо не рухаєтесь?

Кевін Пфеф­фер, досвід­че­ний спор­тив­ний тера­певт, пояснить важли­ві зв’яз­ки, які впли­ва­ють на ваше тіло, як воно пра­цює і які рево­лю­цій­ні від­кри­т­тя були зро­бле­ні в остан­ні роки.

Спі­кер: Кевін Пфеф­фер, 1984 р.н., викла­дач спор­ту та гім­на­сти­ки, спор­тив­ний тера­певт та пер­со­наль­ний тре­нер зі спор­ту та терапії.

Вхід: 10:30.

Цільова група: всі (Сеньйори.)
Ця подія є безкоштовною

Організатор