Пропозиції
Пропозиції

Курс з лит­тя акри­лу в ibz

Четвер 09:30 - 11:30

Курс залив­ки акрилом

Ціна: 5 євро на тиждень + матеріали

Техні­ка “залив­ки” в живо­пи­сі озна­чає роз­ли­ва­н­няабо пере­ли­ва­н­ня кольо­рів. На від­мі­ну від тра­ди­цій­них мето­дів, де фар­би нано­ся­ться пен­злем або масти­хі­ном, тут фар­би вили­ва­ю­ться без­по­се­ре­дньо на полотно.

Курс три­ває 10 тижнів. Після цьо­го можна почи­на­ти новий курс. Вор­кшоп веде Хюмей­ра Текташ.

Реє­стра­ція: dtfrauenportal@gmail.com

Цільова група: всі
Ця подія не є безкоштовною
ibz, Deutsch Türkischer Elternverein Karlsruhe
Kaiserallee 12 d, 76133 Karlsruhe

Організатор