Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Зро­би­ти це в Карл­сруе — При­бу­т­тя та робо­та в Німеччині

Thursday, 12 October 2023
14:00 - 17:00

Зро­би­ти це в Карл­сруе — При­бу­т­тя та робо­та в Німеччині

Інфор­ма­ція та кон­суль­та­ції на місці для іно­зем­них пра­ців­ни­ків та спеціалістів

  • Ви пере­їха­ли з‑за кор­до­ну до райо­ну Карлсруе?
  • Хоче­те роз­ви­ва­ти свою кар’є­ру або пра­цю­ва­ти за отри­ма­ною професією?
  • Ви хоче­те зна­ти, як ви може­те досяг­ти успіху?
  • Ми допо­мо­же­мо вам з пита­н­ня­ми про визна­н­ня ваших дипломів.
  • Ми під­три­му­є­мо вас у під­го­тов­ці доку­мен­тів для пода­чі заявки.
  • Ми пока­же­мо вам, до кого звер­та­ти­ся з питаннями.

Заці­кав­ле­ність вини­кла? Тоді при­ходь­те до нас у гості!

У Berufsinformationszentrum (BiZ) Карл­сруе 12.10.2023 з 14:00 до 17:00 ви змо­же­те отри­ма­ти інфор­ма­цію та консультації.

Ми тут для вас:
Агент­ство зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт, Центр зайня­то­сті, Тор­го­во-про­ми­сло­ва пала­та Карл­сруе (IHK), Ремі­сни­ча пала­та Карл­сруе (HWK), мере­жа BEO,
IQ-мере­жа, район­не управ­лі­н­ня Карл­сруе, Віталь­ний центр техно­ло­гі­чно­го регіо­ну Карл­сруе, Німе­цько-укра­їн­ське това­ри­ство e.V.

–> Реє­стра­ція не потрібна

Цільова група: (для міжнародних працівників та спеціалістів)
Ця подія є безкоштовною
Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Berufsinformationszentrum (BiZ)
Brauerstr. 10, 76135 Karlsruhe

Організатор