Пропозиції
Пропозиції

Бха­ра­та­на­тьям і Бол­лі­вуд­ський танець для дітей

П'ятниця 16:00 - 19:00
П'ятниця 19:00 - 20:00

Бха­ра­та­на­тьям і Бол­лі­вуд­ський танець орі­єн­то­ва­ні на дітей з усіх країн 
які люблять рух і танці.

Бол­лі­вуд­ський танець для дітей

Бха­ра­та­на­тьям: П’я­тни­ця 16:00–19:00

Бол­лі­вуд­ський танець: П’я­тни­ця 19:00–20:00

Бха­ра­та­на­тьям — це пів­ден­но­ін­дій­ський хра­мо­вий танець, який є поєд­на­н­ням бха­ви (екс­пре­сії), раги (мело­дії), тали (ритму) і натья­ма (дра­ми). Це вид мисте­цтва, який пока­зує індій­ську міфо­ло­гію в танці.

Бол­лі­вуд­ський танець — це суча­сна тан­цю­валь­на фор­ма в Індії, відо­ма з філь­мів. Цей танець зде­біль­шо­го є поєд­на­н­ням індій­ських наро­дних тан­ців, хіп-хопу та схі­дних танців.

Витра­ти: запи­тай­те у керівництва

Цільова група: дітей
Ця подія не є безкоштовною

Організатор