Події
Події

Без­ко­штов­ні семі­на­ри для під­го­тов­ки до ярмар­ку вакансій

Friday, 23 August 2024
Кінцевий термін реєстрації
Monday, 9 September 2024
Модуль 1
Monday, 16 September 2024
Модуль 2 - Модуль 3
Monday, 23 September 2024

Готуй­те­ся до ярмар­ку вакан­сій з без­ко­штов­ни­ми семінарами!

Район­ний від­діл інте­гра­ції район­но­го управ­лі­н­ня Карл­сруе про­по­нує жін­кам-іммі­гран­ткам 3 без­ко­штов­них семі­на­ри для під­го­тов­ки до ярмар­ку вакансій.
Кін­це­вий тер­мін реє­стра­ції — 23 сер­пня.

На ярмар­ку вакан­сій (📆 28 жов­тня в Брю­хса­лі) жін­ки-іммі­гран­тки мати­муть можли­вість зустрі­ти­ся з потен­цій­ни­ми робо­то­дав­ця­ми та нала­го­ди­ти з ними зв’язки.

про­гра­ма
09.09.2024 / з 12:00 до 14:00 год
Під­го­тов­ка до ярмар­ку вакан­сій (Модуль 1).
16.09.2024
Під­го­тов­ка до ярмар­ку вакан­сій (Модуль 2) та (Модуль 3)

Цільова група: жінки (жінки-іммігрантки)
Ця подія є безкоштовною

Організатор