Події
Події

Базо­ва ква­лі­фі­ка­ція для мов­них посередників

Friday, 18 October 2024
4 - 7 вечора (на місці)
Saturday, 19 October 2024
9 ранку до 16:00 (онлайн)

Ви роз­мов­ля­є­те німе­цькою та інши­ми мовами?
Ви хоті­ли б пра­цю­ва­ти мов­ним посе­ре­дни­ком у райо­ні Карлсруе?

Тоді візьміть участь у нашо­му ква­лі­фі­ка­цій­но­му курсі.

Ми шука­є­мо такі мови: Туре­цька, тигрі­нья (Ери­трея), китай­ська, угор­ська, росій­ська, укра­їн­ська та інші мови.

Попе­ре­дні вимо­ги: усне воло­ді­н­ня німе­цькою мовою на рів­ні B1/B2 (без сертифікату)

Реє­стра­ція: sprachmittler@landratsamt-karlsruhe.de

💡 фла­єр

Цільова група: (Волонтерські мовні посередники)
Ця подія є безкоштовною

Організатор