Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

LiNK-Workshop: Дизайн-мисле­н­ня та DEI

Monday, 19 February 2024
15:00 - 18:00

LiNK-Workshop: Дизайн-мисле­н­ня та DEI

Візьміть участь у нади­ха­ю­чо­му вор­кшо­пі, де твор­чість зустрі­ча­є­ться з інклюзивністю! 🤝💡
Від­крий­те для себе поту­жну синер­гію дизайн-мисле­н­ня та різно­ма­ні­т­тя, рів­но­сті та інклю­зії на вор­кшо­пі під керів­ни­цтвом досвід­че­ної тре­нер­ки Анни-Сесіль Гра­бер, який має на меті зро­би­ти наші ідеї більш інклю­зив­ни­ми та інноваційними. 🌐
Неза­ле­жно від того, чи має­те ви попе­ре­дній досвід робо­ти з дизайн-мисле­н­ням, чи про­сто ціка­ви­тесь пере­ти­ном твор­чо­сті та інклю­зив­но­сті, цей вор­кшоп саме для вас і про­по­нує про­стір для висві­тле­н­ня ваших поглядів.
Збе­ре­жіть дату та ско­ри­стай­те­ся можли­ві­стю бути там, де дизайн-мисле­н­ня зустрі­ча­є­ться з різно­ма­ні­тні­стю, рів­ні­стю та інклюзією!

Без­ко­штов­на реєстрація

Цільова група: (Всі, хто має проєктну ідею і хоче її втілити; всі, хто цікавиться дизайн-мисленням, самореалізацією та інклюзією)
Ця подія є безкоштовною
Juliette & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Karlsruhe

Організатор